Ankara Pedagog Otizm, Otizm Belirtileri

0534 363 98 96 0534 363 98 96 10:00-18:00 (Pzt-Cmt)

Otizm Nedir?

Otizm, doğuştan olan, beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklandığı kabul edilen nörobiyolojik bir bozukluktur. Başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engelleyen ve kişinin kendi iç dünyasıyla baş başa kalmasına yol açan otizm, genellikle 3 yaştan önce ortaya çıkmakta ve bireylerin sosyal iletişim, etkileşim ve davranışlarını olumsuz olarak etkilemektedir.

Otizm Belirtileri Nelerdir?

 • Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,
 • İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,
 • Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa,
 • Parmağıyla ile istediği şeyi göstermiyorsa,
 • Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa,
 • Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa,
 • Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,
 • Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,
 • Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,
 • aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa,
 • Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,
 • Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,
 • Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa,
 • otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir.
 • Çocuğunuzda Bu Belirtiler Varsa Bu Sorunu Uzman Yardımı Alınmalıdır.

Otistik Bozukluk Tanısına İlişkin Ölçütler

Amerikan Psikiyatri Birliği, otistik spektrum bozuklukları içinde yer alan otizm tanısı için: Çocuğun yukarıda sıralanan 12 belirtiden en az altısına sahip olmasını; Bu belirtilerden en az ikisinin sosyal etkileşim sorunları kategorisinden, en az birer tanesinin ise diğer iki kategoriden (iletişim sorunları ve sınırlı/yinelenen ilgi ve davranışlar) gelmesini kabul etmektedir. Ayrıca, bu belirtilerden en az birinin 36 aydan önce varlığı da aranmaktadır. Otistik spektrum bozukluğu şemsiyesi altında yer alan diğer kategoriler için daha farklı ölçütler söz konusudur. Örneğin, Asperger sendromu tanısı için, iletişim sorunları alanında herhangi bir belirti görülmemesi gerekmektedir.

Otistik Tedavi ve Eğitim

Otistik çocukların eğitimi sadece okul ya da bireysel terapilerle sınırlı kalmayıp, yaşamının her alanında devam etmesi gereken yirmi dört saatlik bir süreçtir. Otistik çocukların birbirlerinden farklı özellikleri olduğundan, her çocuğun eğitimi için o çocuğa özgü Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanmalıdır. Otizmin eğitim ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur: “ EĞİTİME AİLENİN KATILIMINI” sağlamaktır. Ailenin BEP içersinde yer alması, eğitimde kullanılan yöntemleri öğrenmesi ve bunları gerektiği durumlarda kullanması çocuğun gelişimi açısından önemlidir. Ailenin eğitime katılımı başka bir deyişle şarttır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta eğitimin yoğun ve sürekli uygulanmasıdır. Eğitim programının ; – Otistik çocuklar için geliştirilmiş otizme özgü bir program olması, – Çocuğun bireysel özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olması,Çocuğun sadece yaşına değil, gelişim düzeyine uygun becerileri bulundurması, – Baştan belirlenmiş net hedeflerinin olması – Sonuçlarının ve hedefe ulaşılabilirliğin değerlendirilmesi – Belirli aralıklarla hedeflerin gereksinimlere göre uyarlanabilmesi, programın esnek ve yenileniyor olması – Yapılandırılmış olması, hem öğretilecek becerinin hem de öğretim yapılacak mekanın düzenlenmesi – Sistematik olması, beceri alt basamaklarını takip ederek öğretim yapılması – Akranlarıyla bir arada olduğu entegrasyon süreçleriyle tamamlanması oldukça önemlidir.

Erken Teşhis ve Tedavi

Bebeklik dönemi açısından değerlendirme yaptığımızda; otizmin erken teşhisi ile ilgili olarak özellikle sosyal belirtilere dikkat edilmesi gerekmektedir. 15. aya kadar göz kontağı kurmama, taklit etmeme, yüz ifadesinin donukluğu ve olağandışı motor bulgular özellikle önem taşımaktadır. Bunların dışında,

 • Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,
 • Erken Tanıda Dikkat Edilmesi Gereken En Belirgin Gelişim Özellikleri:
 • 1.ay › yüze bakma
 • 2.ay › gülümseme
 • 2-3. ay › obje takibi
 • 2-6..ay › sesli uyaranlara tepki
 • 3-6.ay › kavrama becerileri
 • 4-7.ay › yüz ifadelerini ayırma
 • 6. ay › heceler
 • 7. ay › konuşma seslerini taklit
 • 8-10.ay › bakımverenleri tercih etme
 • 12. ay › bakımverenden ayrılmaya tepki yoksa,
 • 12-24. ay› işaret etmiyor, objeyi yetişkine göstermiyor, isme cevap vermiyor, uygun jestleri göstermiyor, sosyal uyaranlara tepkisiz davranıyor ise;
 • 12. ayda babıldama yok, 16.ayda sözcük yok ise, 24. ayda spontan iki kelime ile cümle yoksa , bir uzman tarafından çocuğun değerlendirilmesi kritik önem taşımaktadır.
 • Çocuğunuzda Bu Belirtiler Varsa Bu Sorunu Uzman Yardımı Alınmalıdır.

Randevu Al

Gaziantep Pedagog Çocuk Ergen ve Aile Psikolojisi

Gaziantep Pedagog bebeklikten ergenliğe, çocuk psikolojisi ve gelişimi alanında uzman pedagog yardımı ile ailelere destek sağlamaktadır. Anne baba eğitimi, desteği ile çocukların daha sağlıklı yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Ankara Pedagog özel anne, baba, çocuk kliniğidir. Verdiğimiz hizmetler: çocuk psikolojisi, çocuk gelişimi, ergenlik sorunları, okul uyum sorunları, konuşma bozuklukları, geç konuşma, davranış bozuklukları, anne ve baba eğitimi, dikkat dağınıklığı, öğrenci koçluğu, tırnak yeme sorunu, parmak emme sorunu, kardeş kıskançlığı, hırçın ve öfkeli çocuk, oyun ve internet bağımlılığı, boşanma ve aile danışmanlığıdır.

Randevu & İletişim

Randevu Almak İçin İster Whatsapp Üzerinden Mesaj Olarak İsterseniz Telefonla Ulaşabilirsiniz.

Seans Ücretini Öğrenme
ve Seans Hakkında Bilgi Alabilirsiniz. (Tıkla Ara)

Seans Ücreti Öğrenme
ve Seans Hakkında Bilgi Alabilirsiniz. (Tıkla Yaz)