Ankara Pedagog Çocuk Gelişim Zeka Testleri

0534 363 98 96 0534 363 98 96 10:00-18:00 (Pzt-Cmt)

1-WISC-R Zeka Testi

Bu test, WISC-R Zeka Testi'nin revize edilmiş halidir. Zekaya ait kesin puanlar yerine, puan aralıkları vermekte; odağı daha çok çocuğun yetenek alanlarının değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda desteklenmesi yönündedir. WISC-IV, en genç zeka testidir. 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki tüm çocuklara uygulanabilmektedir. Türkiye standardizasyonu tamamlanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde 6-16 yaş aralığında zeka ölçümü için en çok kullanılan testlerden biri olan WISC-R, çocuğun biliş düzeyini ve kuvvetli/zayıf yönlerini detaylı şekilde ortaya koyar. Ülkemizde disleksi (Özel Öğrenme Güçlüğü), dikkat eksikliği, zeka geriliği veya ileri zeka tanısı konulurken kullanılan zeka testi WISC-R’ dır.

2-Dikkat Testi (D2)

8 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan bir testtir. Çocukların dikkatlerinin süresini , dikkat dağınıklığı şüphesinin olup olmadığını ya da çocuğun kişilik yapısı ile ilgili (mükemmeliyetçi vs.) bilgi verir.

3-Denver-II Gelişim Testi

DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır. Üç temel alanda değerlidir: a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması, b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi, c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi.

4-Okula Hazırlık Değerlendirme Testi (OKHT)

Anasınıfı öğrencilerine (6 yaş 4 aya kadar olan çocuklara) uygulanabilir. Anasınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar. Çıkan sonuçlar doğrultusunda ailelere bilgi verilerek beraber yol haritası oluşturulur.

5-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

4-6 yaş arasına uygulanan bu test, çocuğun akademik hayata başlamaya hazır olup olmadığını ölçer. Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar ve Kopya Etme şeklinde altı bölümden oluşmaktadır. Değerlendirme sonunda çocuğun okula başlamaya uygun bilgiye sahip olduğu veya olmadığı ortaya çıkar. Aile bu sonuçlara göre yönlendirilir.

6-Gessell Gelişim Figürleri

1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Çocuğun, kolaydan zora doğru sıralanmış şekilleri çizmesi istenir. Görsel algıyı ölçme amaçlı olsa da, gördüğünü çizebilme becerisini de ölçen bir testtir. Çocuğun çizimleri değerlendirilir ve buna göre çocuğun zihin yaşı elde edilir. Bunların dışında duygu durum ve bilişsel alanlara ait çeşitli ölçekler de uygulanmaktadır.

7-Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri-öz bakım alanlarında çocuğun yaşıtlarına göre gelişimini değerlendirir. Çoğunlukla anneden veya çocuğun bakımından sorumlu kişiden alınan bilgilere göre doldurulur. Çocuğun, yaşıtlarının gerisinde olduğu bir alan çıkarsa bu alanda daha detaylı bir değerlendirme faydalı olacaktır.

8-CAS Bilişsel Değerlendirme Sistemi

CAS (Cognitive Assessment System) Testi, PASS adı verilen teoriye dayanarak geliştirilmiş bir bilişsel değerlendirme sistemidir. PASS teorisi zekayı, Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl adı verilen bilişsel işlemlerin geneli olarak tanımlamaktadır. Teori temelli bir test olması, CAS’ i geleneksel testlerden ayırtmaktadır. 5-17 yaş aralığındaki her çocuğa uygulanabilir. Okul öncesinde okuma-yazma bilmeyen çocuklara da uygulanabiliyor olması onu benzerlerinden ayırmaktadır. Yukarıda bahsedilen 4 bilişsel alanın her biri CAS’ in birer ölçeğini oluşturmakta, her bir ölçek ise 3 alt testten oluşmaktadır. 12 adet alt testten oluşan standart batarya, kişilerin genel performansını, nasıl öğrendiğini, güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlarını ve bunlara uygun olarak bir eğitim veya çalışma programının oluşturulmasını sağlamaktadır. Ayrıca öğrenme güçlüğünün fark edilmesi için de oldukça etkili bir metottur.

9-Benton Görsel Bellek – Algı Testi

8 yaşı üzeri çocuklara ve yetişkinlere uygulanabilir. Görsel bellek, görsel algı ve ince motor (gördüğünü çizebilme) becerilerini ölçer. Gösterilen şeklin çizilmesi istenir bu şekiller üzerinden değerlendirme yapılır.

10-Meslek Testi

Kendime uygun mesleği nasıl bulabilirim ? Hangi meslek bana uygun ? Bütün sorularınızın cevabı meslek testimizde. Meslek Testi ile Hedef Belirleme ve Hangi Mesleğe Yatkınlığınız Gösterilir.

11-Sınav Kaygısı Ölçeği

Sınav yaklaşırken yoğun heyecan yaşıyor ve sınav esnasında tüm bildiklerini unutuyor musun? Heyecan seviyen ne durumda ve nasıl başa çıkabilirsin hemen öğren.

12-Beck Depresyon Ölçeği

"Hayat çok sıkıcı, hiçbir şeyden eskisi gibi zevk alamıyorum, iştahım çok az ve aynı zamanda uykusuzluk problemlerim de var" diyorsan bir an önce bu testi uygulayarak depresyon seviyeni ölçtürmende fayda var.

Randevu Al

Gaziantep Pedagog Çocuk Ergen ve Aile Psikolojisi

Gaziantep Pedagog bebeklikten ergenliğe, çocuk psikolojisi ve gelişimi alanında uzman pedagog yardımı ile ailelere destek sağlamaktadır. Anne baba eğitimi, desteği ile çocukların daha sağlıklı yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Ankara Pedagog özel anne, baba, çocuk kliniğidir. Verdiğimiz hizmetler: çocuk psikolojisi, çocuk gelişimi, ergenlik sorunları, okul uyum sorunları, konuşma bozuklukları, geç konuşma, davranış bozuklukları, anne ve baba eğitimi, dikkat dağınıklığı, öğrenci koçluğu, tırnak yeme sorunu, parmak emme sorunu, kardeş kıskançlığı, hırçın ve öfkeli çocuk, oyun ve internet bağımlılığı, boşanma ve aile danışmanlığıdır.

Randevu & İletişim

Randevu Almak İçin İster Whatsapp Üzerinden Mesaj Olarak İsterseniz Telefonla Ulaşabilirsiniz.

Seans Ücretini Öğrenme
ve Seans Hakkında Bilgi Alabilirsiniz. (Tıkla Ara)

Seans Ücreti Öğrenme
ve Seans Hakkında Bilgi Alabilirsiniz. (Tıkla Yaz)